Spread the love

Welkom op de site van Progressief Koggenland

Progressief Koggenland is een lokale politieke partij in de gemeente Koggenland.

Ons motto is Eerlijk, Sociaal en Daadkracht.

In onze huidige maatschappij wordt er van een ieder verwacht dat men zijn eigen broek kan ophouden, maar dat is voor een groep van onze inwoners in Koggenland niet vanzelfsprekend. Deze groep verdient alle ondersteuning die er beschikbaar is. De gemeenteraad neemt hiervoor besluiten, die voor alle inwoners van onze gemeente van toepassing zijn. Voor de lokale invulling en oplossingsgerichte benadering van problemen moet men de vaststaande politieke ideeën soms even loslaten. Wij laten de politiek los en kijken meer vanuit de inwoner. Iedere partij heeft wel een doelgroep voor ogen als ze zich inzet voor een bepaald onderwerp. De een zet zich in voor de ondernemers, de ander meer voor de natuur. Wij proberen de politiek en de andere partijen te benaderen vanuit de (kwetsbare) inwoner die wij met hart en ziel willen vertegenwoordigen.

Margreet Hoek, Saskia Vlaar en Jacques Broers

Wilt u contact met ons, gebruik dan de contact knop.