Spread the love

Biogast in Wogmeer/Hensbroek.

Als de Maagdenburger halve bollen uit de natuurkundeles, zo zijn de biogashouders in de Wogmeer al van ver te zien.
BioGast vergist plantaardig afval afkomstig van agrarische bedrijven. Het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot groen gas en dat wordt vervolgens ingevoerd in het lokale aardgasnetwerk.
Zo draagt dit bedrijf bij aan de milieudoelstellingen voor de energietransitie.
Maar, nu blijkt dat niet aan de vergunning wordt voldaan en kan er geen verruiming van de transporten plaatsvinden. Juist die aanvoer van het te verwerken afval zorgt voor de Wogmeer voor problemen. De wegen zijn niet op zwaar transport berekend. Ze zijn simpelweg te smal en vooral voor de fietsers is het gevaarlijk. De bewoners zijn bovendien bang dat niet alleen de tijdzones waarin de transporten plaatsvinden, maar ook het aantal verkeersbewegingen zullen toenemen. Hoe dit opgelost gaat worden? We wachten af.

De gemeente en Bio Gast gaan in gesprek met elkaar, over de aanvraag voor wijziging vergunning die nu is afgewezen, en het incident van 7 juli komt hierbij ook aan de orde.

 

 

Hieronder het persbericht vanuit gemeentehuis:
DATUM 31 augustus 2017

Middenhof 2 | De Goorn
POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL BANKREKENING
Postbus 21 | 1633 ZG Avenhorn 0229 548400 0229 548484 info@koggenland.nl 28.51.28.175
GEEN MEDEWERKING WIJZIGINGSVERGUNNING BIOGAST www.koggenland.nl

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag van Biogast tot het flexibiliseren van het aantal vervoersbewegingen.

In juni diende Biogast een vergunningaanvraag in waarbij het mogelijk zou worden de hoeveelheid verkeersbewegingen flexibel in te kunnen regelen, waarbij het maximum aantal bewegingen op jaarbasis hetzelfde zou blijven. De aanvraag is in behandeling genomen en inwoners konden tot begin augustus zienswijzen indienen. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat de aanvraag van Biogast voor de nodige onrust zorgt bij omwonenden. Zij vrezen voor een toename van vrachtwagenritten van en naar de vergister.

Geen medewerking
Het college heeft op 29 augustus besloten geen medewerking te verlenen aan de aanvraag van Biogast. De reden; het college constateert dat het huidige gebruik van de vergister in strijd is met de verleende milieuvergunning. Het verzoek voor de flexibilisering is dus afgewezen.

Handhaven
Het college wil ook gaan handhaven, omdat het huidige gebruik in strijd is met de regels zoals die zijn opgenomen in de vergunning. Biogast krijgt vanwege de wettelijke verplichting daartoe wel de gelegenheid om het huidige gebruik aan te passen zodat zij voldoen aan de verleende vergunningen.

Besluit college
Het besluit van het college luidt als volgt:
1. “Wij constateren dat het huidige gebruik van de vergister in strijd is met de verleende milieuvergunning.
2. Om deze reden gaan wij geen verdere medewerking verlenen aan de aangevraagde wijzigingsvergunning voor het flexibiliseren van het aantal vervoersbewegingen voor Biogast.
3. Vanwege het gegeven dat het huidige (feitelijke) gebruik in strijd is met de milieu- en bouwvergunning en het bestemmingsplan, gaan wij over tot handhaving. Daarbij is van toepassing dat vanwege de wettelijke verplichting daartoe, als eerste stap Biogast de gelegenheid wordt gegeven om het huidige gebruik in overeenstemming te brengen met de verleende vergunningen.

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download redmi firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
Er zijn momenteel geen reacties.