Spread the love

Saskia Vlaar

 

 

 

 

Fractievoorzitter

 

Sinds 2010 actief in de gemeente Koggenland, als commissielid en in 2014 als raadslid.

U hebt in andere berichtgeving op onze website kunnen lezen dat er in augustus 2017 een afsplitsing heeft plaatsgevonden en wij Progressief Koggenland hebben opgericht.

Met de oprichting van Progressief Koggenland is mij de taak van fractievoorzitter toe.

Mijn drijfveer voor de lokale politiek is: het opkomen voor alle inwoners van Koggenland, maar vooral een stem te kunnen laten horen voor de inwoners die dat zelf niet meer kunnen.

In onze huidige maatschappij wordt er van een ieder verwacht dat men zijn eigen broek kan ophouden. Maar dat is voor een groep inwoners in onze maatschappij niet vanzelfsprekend. Deze groep verdient alle ondersteuning die er beschikbaar is. De gemeenteraad neemt hiervoor besluiten, die voor alle inwoners van onze gemeente van toepassing zijn. De lokale invulling en oplossingsgerichte benadering van problemen moet men de vaststaande politieke ideeën soms even loslaten. Ik laat de politiek los en kijk meer vanuit de inwoner. Iedere partij heeft wel een doelgroep voor ogen als ze zich inzet voor een bepaald onderwerp. De een zet zich in voor de ondernemers, de ander meer voor de natuur. Ik probeer te kijken vanuit de inwoner”.

Op sociaal gebied wil ik mij inzetten voor verbeteringen, een extra stukje aandacht in vorm van een uurtje meer hulp en zo de eenzaamheid verminderen. Aandacht en een menselijke benadering door te luisteren en daarnaar handelen is mijn doel.

Het verbeteren van de regelingen voor onze inwoners, op allerlei gebied, zoals ondersteuning in zelfstandig kunnen blijven wonen, met ondersteuning vanuit WMO, maar ook financiële tegemoetkomingen, bijzondere bijstand, Koggenfonds, Kinderkoggenfonds, Collectieve Ziektekostenverzekering en digitale ondersteuning bij aanvragen van bv tegemoetkoming via internet. Het zo breed mogelijk informeren van de inwoners wat de mogelijkheden zijn in onze gemeente maar ook daarbuiten, zoals de gemeenschappelijke regelingen, bv Beschermd wonen, en de Participatiewet via WerkSaam.

Er wordt mij wel eens gezegd dat ik een groot hart heb, ik kan u dit alleen maar bevestigen.

Met veel betrokkenheid en bevlogenheid wil ik u als inwoner ondersteunen en vertegenwoordigen.

 

Met hartelijke groet,

Saskia Vlaar

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download intex firmware
Premium WordPress Themes Download
download udemy paid course for free
Er zijn momenteel geen reacties.