Spread the love

Het is altijd leuk om te lezen dat (nieuwe) partijen de visie van Progressief Koggenland ondersteunen, en dat ik in een persbericht van een samenvoeging van bestaande en nieuwe gemeentelijke politieke partijen onze visie terug kan vinden.

Progressief Koggenland, een lokale partij die geen bindingen heeft met de landelijke politieke partijen, ook niet door belemmerd wordt, en echt gaan voor lokale zaken, en de samenwerking op zoekt.

Het belang is altijd de inwoner.

U, als volger van onze facebook pagina en website weet natuurlijk dat wij van Progressief Koggenland deze Progressieve gedachte dragen en te alle tijden voor alle inwoners op komen. Luisteren naar inwoners, en deze samen met onze ruime ervaring in de lokale politiek omzetten naar beleid, daar kunt u van op aan.

Samenwerking zoeken met alle partijen, zo ook met coalitiepartijen, zoals in de raadsvergadering van 6 november waar de belangen van de inwoners van Scharwoude door voorstel Dijkverzwaring Markermeerdijken op de agenda stond, belangen die wij moeten ondersteunen, en die wij als Progressief Koggenland als enige oppositie partij hebben gesteund door in te stemmen met het amendement.

Hieronder een deel van de tekst in het amendement;

2a. Gedeputeerde Staten met klem te vragen om toch het alternatief aangedragen door de inwoners van Scharwoude, zoals verwoord in de “Onderbouwing provinciale voorkeur voor het opnemen van een oeverdijk bij Scharwoude in het Ontwerpprojectplan Waterwet” van 17 juli 2017, alsnog te laten onderzoeken.

2b. Gedeputeerde Staten voorts te vragen bij haar afwegingen nadrukkelijk meer rekening te houden met het gevoel van bewoners van Scharwoude dat door aanleg van een oeverdijk vóór het dorp het zicht op het open water van het Markermeer verloren gaat én dat het landschap ingrijpend wijzigt. Deze argumentatie was juist reden om de aanleg van de oeverdijk in Zeevang te laten vervallen en daar te opteren voor buitendijkse versterking.”

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
lynda course free download
download huawei firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
Er zijn momenteel geen reacties.